خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

زیر باران باید رفت ...
دوست را زیر باران باید دید ...
عشق را زیر باران باید جست ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است....

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۸اسفند

عید نوروز بر تمامی ایرانیان فرخنده باد

۲۸اسفند

فلسفه هفت سین بر سر سفره:

1.سنجد:نمادی است از زایش و تولد و بالندگی

2.سمنو:نماد خوبی برایش زایش و شکوفایی گیاهان است

3.سبزه:موجب فراوانی و برکت در سال نو شود

4.سیب:نمادی از باروری و زایش  سلامتی و دوری از بیمازی و امراض

5.سماق:نمادی از گندزدایی و پاکیزگی

6.سیر:نمادی برای گندزدایی و پاکیزگی

7.سکه:نماد ثروتمندی و دوری از فقر

سایر اجزای سفره:

تخم مرغ:از نوع سفید یا رنگی نمادی است از نژاد و نطفه

ماهی گلی:ماهی یکی از نماد های اناهیتا الهه آب و باروری است که وجود ان باعث برکت وباروری است

قرآن:پس از ورود اسلام به ایران نمادی است از آیین ما ایرانیان و عبادت پروردگار