خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

زیر باران باید رفت ...
دوست را زیر باران باید دید ...
عشق را زیر باران باید جست ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است....

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۲آبان
بالدر (balder) پسر اودین (odin) خدای خدایان اسکاندیناوی است. بالدر هم در زمین و هم در ملکوت عزیز ترینِ خدایان بود. او در اساطیر اسکاندیناوی پروردگار روشنایی است. او شبی مرگ خود را به خواب می بیند وقتی خواب را برای مادرش، فریگا (frigga) تعریف می کند، مادرش تصمیم می گیرد او را از این خطر حفظ کند و نگذارد کوچک ترین آسیبی به او برسد.
آن زن به سراسر دنیا سفر کرد و هر چیزی، جاندار یا بی جان، را که دید، سوگند داد که به فرزندش آسیب نرسانند. بالدر پس از این پیمان رویین تن شد. اما پدرش، اودین، هنوز بیمناک بودبرای همین به دنیای مردگان رفت که خانه الهه مردگان بود، در آن جا دید، مردگان همه شادی کنان به صف ایستاده اند و خانه آخرت را برای ورود بالدر آراسته اند.