خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

زیر باران باید رفت ...
دوست را زیر باران باید دید ...
عشق را زیر باران باید جست ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است....

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۷دی

زمانی کزروس به کوروش کبیر گفت:چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری وهمه را به مردم و سربازانت می بخشی

کوروش گفت:اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چه قدر بود ،کزوروس عددی را با معیار ان زمان گفت.

کوروش یکی از سربازانش را صدا زد برو و به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد.

سربازان در میان مردم جار زدند و سخن کوروش را به گوش مردم رساندند.

مردم هر چه در توان داشتند برای کوروش فرستادند.وقتی مال های گرد اوری شده را حساب کردند،از ان چه کوروش انتظار داشت بسیار بیشتر بود.

کوروش رو به کزروس کرد و گفت:ثروت من این جا است.اگر ان ها را در پیش خود نگه داشته بودم،همیشه باید نگران ان ها بودم.زمانی که ثروت در اختیار تو است ومردم از ان بی بهره اند مثل این می ماند که تو نگهبان گنج باشی که مبادا کسی ان را ببرد.


۲۷دی

شاه عباس از وزیر خود پرسید:امسال وضعیت اقتصادی مردم چگونه است

وزیر گفت:الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند

شاه عباس گفت:نادان،اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می بایست کفاشان به مکه می رفتند نه پینه دوزان،چون مردم نمی توانند کفش بخرند به ناچار به تعمیرش می پردازند،اطلاعات کسب کن و علت را بیاب تا بتوانیم ان را اصلاح کنیم

۰۸دی

آتوسا:ملکه بیش از بیست وهشت کشور آسیایی در زمان داریوش کبیر.آتوسا را چندین بار در لشکرکشی های داریوش یاور فکری و روحی داریوش دانسته اند.چند نبرد و لشکرکشی مهم تاریخی ایران به گفته هرودوت به دستور آتوسا صورت گرفته است.اتوسا دختر کوروش کبیر بود.


آرتادخت:وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان سلطنت اردوان چهارم اشکانی بود.به گفته کتاب اشکانیان اثر دیاکونوف روسی خاورشناس مهم و بزرگ "او مالیاتها را سامان بخشید و در اداره امور مالی خطایی مرتکب نشد و اقتصاد امپراطوری پارتیان را رونق بخشید و از بزرگترین وزراءامور مالی و اقتصاد به شمار آمد.تا آن دوره هرگز یک زن عهده دار وزارت اقتصاد نشده بود.


آزرمی دخت :شاهنشاه زن ایرانی در سال ششصدوسی ویک میلادی. او دختر خسرو پرویز بود که پس از گشتاسب بنده بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد.آزرمی دخت سی و دومین پادشاه ساسانی بود. این نام به معنی پیر نشدنی و همیشه جوان است.


آرتمیز :نخستین و تنها زن دریاسالار جهان تا به امروز. او به سال 480 پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خشایار شاه دست یافت و در نبرد ایران و یونان ارتش را در مرز های دریایی هدایت می کرد.