خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

زیر باران باید رفت ...
دوست را زیر باران باید دید ...
عشق را زیر باران باید جست ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است....

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۰آذر

در سال 614 میلادی، هنگامی که ایرانیان، در جنگ با رومیان شهر اسکندریه را محاصره کردند، رومیان برای آن که ثروت عظیم خود را از غارت نجات دهند، هرچه داشتند در چند کشتی بار کردند تا آن ها را از مهلکه برهانند، ولی بادی شدید خط سیر کشتی ها را تغییر داد و به دست لشکریان خسرو پرویز افتاد و به «گنج باد آورده» معروف شد.

ماجرای گنج گاو هم چنین بود که روزی کشاورزی زمین را شخم می زد، تیغه گاوآهنش در دسته کوزه ای پر از زر فرو رفت. کشاورز به دربار رفت و آن را به شاه تحویل داد. شاه دستور داد آن زمین را بگردند. سربازان زمین را گشتند و ثروت فراوانی از خاک بیرون آوردند. شاه کوزه ای را که کشاورز به دربار آورده بود، به او بخشید. این گنج عظیم به گنج گاو شهرت یافت.

۱۹آذر

دماوند یا دنباوند به معنای دمه و دود و بخار به مناسبت آتشفشانی بودن است. دماوند بلند ترین قله سلسله جبال البرز است.

معروف است که سلیمان نبی، صخر المارد (سنگ سرکش) که یکی از دیوان بود را در آن جا زندانی نمود.

نام دماوند در تورات آمده و صورت قدیمی آشوری آن «بکین» است. در داستان های قدیمی دماوند را پایان دنیا می دانسته اند.

اسطوره آرش که در آن مرز ایران و توران با پرتاب تیر آرش مشخص می شود در دماوند کوه رخ می دهد.

به طور کلی کوه ها در ایران و جهان مقدس بوده اند.