خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

دریچه ای به سوی تاریخ

خودم و خودش

زیر باران باید رفت ...
دوست را زیر باران باید دید ...
عشق را زیر باران باید جست ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است ...
هر کجا هستم باشم ...
آسمان مال من است ...
حنجره فکر هوا عشق زمین "مال من است....

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۱خرداد

اسکندر در سال 334 ق.م پس از سرکوب شورش در دولت-شهر های یونانی ، همراه ارتش مقدونی کارآزموده اش و نیرو های اتحادیه کورنت به سوی آسیای صغیر روانه شد. در آن جا سپاه ساتراپ ایرانی را مغلوب کرد و با این کار شهر های یونانی طول ساحل غربی آسیای صغیر به چنگ وی افتادند.سپس متوجه شهر های فنیقی شد که پایگاه نیروی دریایی ایران بودند. اسکندر بیم داشت که این ناوگان در غیبت او به یونان حمله کند، با این حال باید در حرکت به سوی این شهر ها نخست نیروی زمینی ایرانیان را شکست می داد که به فرماندهی داریوش سوم به سویش می آمدند. شوخی تاریخ این است که در نبرد بعدی در ایسوس، مزدوران یونانی در خدمت ارتش ایران بودند و شدید ترین مقاومت ها را انجام دادند.

موزائیک اسکندر که جزئیات نبرد ایسوس را به تصویر کشیده است

۲۰خرداد

هرودوت تاریخ نگار یونانی درباره کوروش هخامنشی می نویسد:


آژیدهاک،پادشاه ماد در خواب می بیند تاکی(درخت انگور) که از شکم دخترش ماندانا روییده، بر سراسر آسیا سایه گسترده است. خوابگزاران به آژیدهاک می گویند: فرزندی که ماندانا به دنیا می آورد پادشاهی را از او خواهد گرفت و بر سراسر آسیا حکومت خواهد کرد. آژیدهاک به هارپاک وزیر خویش می فرماید که هر گاه کودک زاده شد او را بکشد. چون کوروش متولد شد، او را به چوپان شاهی،مهرداد می سپارد و به وی دستور می دهد کودک را به کوهستان ببرد و بکشد. از بازی تقدیر، در آن زمان زن مهرداد، اسپاکو که فرزندی مرده به دنیا آورده بود با شور و شادمانی فراوان کوروش را به فرزندی می پذیرد و بزرگ می کند و بدین سان کوروش یکی از بزرگ ترین فرمانروایی ها را در جهان پدید می آورد.

۱۴خرداد